HONORARIUM

Obsługa prawna:
Za świadczone na rzecz Klientów usługi w ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria proponuje następujące, alternatywne formy rozliczeń:

  1. Wynagrodzenie według stawki godzinowej. Stosowane w Kancelarii stawki godzinowe są regularnie aktualizowane;
  2. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej z Klientem przed zawarciem umowy o świadczenie usług prawnych;
  3. Mieszana forma wynagrodzenia polegająca na wynagrodzeniu ryczałtowym obejmującym określoną w umowie ilość godzin pracy Kancelarii, uzupełnionym rozliczeniem według stawki godzinowej w przypadku świadczenia usług w wymiarze wykraczającym ponad ustalony w umowie limit godzin.

Klienci indywidualni:
Honorarium za prowadzenie sprawy ustalane jest każdorazowo z Klientem i jest zgodne ze stawkami za czynności adwokackie określonymi przez Ministra Sprawiedliwości w stosownym rozporządzeniu. Wstępną wycenę usług Kancelarii można uzyskać kontaktując się telefonicznie pod numerem 662 14 99 52 lub mailowo na adres bartosz.iwanowski@gmail.com

Adwokat Bartosz Iwanowski oferuje usługi w zakresie: rozwody, sprawy karne, administracyjne.