Obsługa prawna

Zapewniamy naszym Klientom pomoc prawną we wszystkich zagadnieniach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dotyczy to w szczególności dochodzenia wierzytelności, reorganizacji i zakładania nowych podmiotów prawa, jak również tworzenia wewnętrznych przepisów i regulaminów.

Adwokat Bartosz Iwanowski oferuje usługi w zakresie: rozwody, sprawy karne, administracyjne.