Zostaw numer, oddzwonimy


  Zostaw numer, oddzwonimy


   Kontakt

   Prawo administracyjne

   Kancelaria podejmuje się reprezentowania Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

   adwokat białystok rozwód

   Doradztwo i pomoc prawna, z zakresu prawa administracyjnego, reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej, agendami państwowymi oraz w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjny i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pomoc dotyczy w szczególności:

   • sporządzania i składania wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego, nieważność decyzji administracyjnej, wznowienie postępowania,
   • odwołania od decyzji i zażaleń na postanowienia,
   • występowania o wydanie koncesji i zezwoleń,
   • dokonywania zgłoszeń i zawiadomień,
   • uzyskiwania zaświadczeń z urzędów i instytucji.

   Dane kontaktowe

   • Adama Mickiewicza 7 lok.5,
   • 15-213 Białystok
   • [email protected]
   • +48 662 149 952
   • NIP: 5422980897
   • REGON: 200652794
   • Numer rachunku: 50 1050 1823 1000 0090 9210 5130
   • IBAN: PL 50 1050 1823 1000 0090 9210 5130
   • SWIFT (BIC): INGBPLPW