Słowa przysięgi małżeńskiej cementują związek dwojga ludzi. Powtarza je każdy, kto decyduje się dzielić życie z drugą połówką. Z tej perspektywy małżeństwo kojarzy się z ogromnym zaangażowaniem osób, które chcą dzielić troski i radości życia. Zdarza się, że sytuacja ulega zmianie. Rodzą się wątpliwości, które często kierują małżonków do sądu.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Są to w szczególności sprawy o: rozwód, separację, podział majątku dorobkowego, alimenty, władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów z dziećmi, ustanowienie rozdzielności majątkowej.