Zostaw numer, oddzwonimy


  Zostaw numer, oddzwonimy


   Kontakt

   Prawo handlowe i gospodarcze

   Zapewniamy naszym Klientom pomoc prawną we wszystkich zagadnieniach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

   Dotyczy to w szczególności dochodzenia wierzytelności, reorganizacji i zakładania nowych podmiotów prawa, jak również tworzenia wewnętrznych przepisów i regulaminów.

   Adwokaci Białystok sprawy karne

   Doradztwo i pomoc prawna dla przedsiębiorców z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, obejmuje w szczególności:

   • zakładanie działalności gospodarczej,
   • uzyskiwanie koncesji i zezwoleń,
   • bieżącą obsługa prawną,
   • sporządzanie dokumentów wewnętrznych, projektów umów i pism procesowych,
   • negocjacje,
   • pomoc przy przekształceniach organizacyjnych,
   • reprezentację w postępowaniach sądowych i pozasądowych (w tym likwidacyjnych, upadłościowych i naprawczych) oraz przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami,
   • pomoc w dochodzeniu odszkodowań i wierzytelności.

   Dane kontaktowe

   • Adama Mickiewicza 7 lok.5,
   • 15-213 Białystok
   • [email protected]
   • +48 662 149 952
   • NIP: 5422980897
   • REGON: 200652794
   • Numer rachunku: 50 1050 1823 1000 0090 9210 5130
   • IBAN: PL 50 1050 1823 1000 0090 9210 5130
   • SWIFT (BIC): INGBPLPW