Zostaw numer, oddzwonimy


  Zostaw numer, oddzwonimy


   Kontakt

   Sprawy karne – Adwokaci Białystok

   Areszt/zatrzymanie, obrona podejrzanego i oskarżonego, przerwa w karze, przedterminowe zwolnienie, reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem, prywatny akt oskarżenia – to główne elementy dotyczące sprawy karnej.

   Adwokaci Białystok sprawy karne

   Cały proces zaczyna się różnie. Niekiedy Klienci otrzymują listowne wezwanie na policję lub do prokuratury. W treści wyczytują dwa słowa: przesłuchanie i podejrzany. Tak w telegraficznym skrócie rozpoczyna się postępowanie karne. Już na tym etapie warto skorzystać z doświadczenia specjalistów z tej dziedziny prawa. Jak Kancelaria adwokacka adwokata Bartosza Iwanowskiego może pomóc swoim Klientom w tym przypadku?

   Adwokaci Białystok – sprawy karne

   Pomoc prawna i reprezentacja w sprawach karnych oraz w karnych skarbowych na każdym etapie postępowania i we wszystkich instancjach. Posiadanie obrońcy w procesie karnym jest bardzo istotne, co często przesądza o pozytywnym rozstrzygnięciu sprawy. Strategia działania i środki ochrony dostosowywane są odpowiednio do danego postępowania.

   Nasza Kancelaria zajmuje się obroną podejrzanego oraz oskarżonego i reprezentacją pokrzywdzonego w każdej sprawie z dziedziny prawa karnego i prawa karnego skarbowego, tj. w przestępstwach przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu, wolności (w tym seksualnej i obyczajowości), przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Zakres działań dotyczy w szczególności:

   • zatrzymania i aresztowania,
   • jazdy pod wpływem alkoholu lub spowodowania wypadku,
   • posiadania narkotyków,
   • groźby karalnej,
   • pobicia i uszkodzenia ciała,
   • kradzieży, w tym kradzieży z włamaniem,
   • rozboju i kradzieży rozbójniczej,
   • paserstwa,
   • stalkerstwa,
   • przerwy w karze i przedterminowego zwolnienia, odroczenia wykonywania kary pozbawienia wolności,
   • sporządzania prywatnych aktów oskarżenia.

   Proces sprawy karnej

   Kancelaria Bartosza Iwanowskiego w Białymstoku świadczy pomoc prawną dla Klientów, wobec których toczy się postępowanie karne. Adwokaci reprezentujący podejrzanego lub oskarżonego w sprawie odgrywają bardzo ważną rolę. Ich pomoc polega na jak najlepszym zaprezentowaniu interesów Klienta w trakcie postępowania przygotowawczego. Dbają także o sprawiedliwy wyrok osoby oskarżonej w postępowaniu sądowym. Wiele zależy od wiedzy, spostrzegawczości, drobiazgowości i umiejętności łączenia faktów przez adwokatów. Przedstawiają dowody świadczące na korzyść oskarżonego. Zwracają uwagę na pominięte szczegóły sprawy. Składają wnioski o uchylenie środków zapobiegawczych (aresztowanie, dozór policyjny). Usługa obejmuje także kontakt z podejrzanym w razie tymczasowego aresztowania.

   Adwokaci reprezentują interesy swoich Klientów w czasie procesu sądowego. Rolą obrońców jest nie tylko działanie na korzyść osób oskarżonych. Zajmują się całą oprawą dokumentacyjną – zgłaszają wnioski dowodowe, prezentują opinie biegłych czy powołują zeznania świadków. Towarzyszą Klientowi na każdym etapie postępowania. Po zakończeniu procesu wnoszą odwołania lub występują o odszkodowanie za bezpodstawne aresztowanie Klienta. Prawnicy zajmujący się sprawami karnymi sporządzają także wnioski o odroczenie, przerwę  lub zwolnienie z odbywania kary przez oskarżonego.

   Pełnomocnik procesowy

   Adwokaci zajmujący się sprawami karnymi najczęściej są kojarzeni z linią obrony oskarżonego. Jednak w praktyce ich pomoc dotyczy także osoby pokrzywdzonej. Pełnią rolę pełnomocników procesowych. Biorą udział w postępowaniu przygotowawczym. Podczas rozprawy sądowej pełnią rolę oskarżyciela posiłkowego. W tym przypadku adwokat reprezentuje interesy poszkodowanego lub jego rodziny (w razie śmierci osoby poszkodowanej).

   Adwokaci z kancelarii w Białymstoku

   W kancelarii Bartosza Iwanowskiego udzielamy pomocy prawnej w sprawach karnych osobom prywatnym jak i podmiotom gospodarczym. Pomoc adwokata staje się bardzo ważna już w chwili, gdy zostanie wszczęte postępowanie karne, w szczególności już podczas pierwszego przesłuchania przez organy ścigania. Zgodnie z Konstytucją, każdy obywatel naszego kraju ma prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Tym bardziej wiedza i doświadczenie Kancelarii adwokata Bartosza Iwanowskiego w Białymstoku będą pomocne. Nasze usługi obejmują kompleksową obsługę Klientów na każdym etapie procesu karnego: od postępowania przygotowawczego, przez proces sądowy, aż do etapu wykonawczego.

   Dane kontaktowe

   • Adama Mickiewicza 7 lok.5,
   • 15-213 Białystok
   • [email protected]
   • +48 662 149 952
   • NIP: 5422980897
   • REGON: 200652794
   • Numer rachunku: 50 1050 1823 1000 0090 9210 5130
   • IBAN: PL 50 1050 1823 1000 0090 9210 5130
   • SWIFT (BIC): INGBPLPW