GŁÓWNE USŁUGI KANCELARII:

PRAWO RODZINNE

W szczególności specjalizujemy się w sprawach o: rozwód, separację, podział majątku dorobkowego, alimenty, władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów z dziećmi, ustanowienie rozdzielności majątkowej.
PRAWO KARNE

Areszt/zatrzymanie, obrona podejrzanego i oskarżonego, przerwa w karze, przedterminowe zwolnienie, reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem, prywatny akt oskarżenia.
PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria podejmuje się reprezentowania Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.
PRAWO PRACY

M.in. sprawy o: roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; odwołania od decyzji ZUS i KRUS w sprawie rent i emerytur.
ODSZKODOWANIA

Zapewniamy kompleksową pomoc w uzyskaniu odszkodowania - kierowcom, pasażerom, pieszym oraz osobom, które w wypadkach straciły osoby najbliższe. Kancelaria podejmuje się także spraw o dopłaty do odszkodowania.
OBSŁUGA PRAWNA

Zagadnienia prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W szczególności: dochodzenie wierzytelności, reorganizacja i zakładania nowych podmiotów prawa oraz tworzenia wewnętrznych przepisów.

Adwokat Bartosz Iwanowski oferuje usługi w zakresie: rozwody, sprawy karne, administracyjne.