Prawo pracy

W dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Kancelaria podejmuje się między innymi spraw o: roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; odwołania od decyzji ZUS i KRUS w sprawie rent i emerytur.

Adwokat Bartosz Iwanowski oferuje usługi w zakresie: rozwody, sprawy karne, administracyjne.