O KANCELARII

Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Iwanowskiego świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych, jak również podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego.

Troska o zabezpieczenie interesów Klientów jest naczelną dewizą Kancelarii. Z tego względu wykonywane obowiązki podejmowane są z gwarancją porządku i terminowości wykonywanych zadań. Utrzymywany jest stały kontakt z klientem. Zagwarantowane jest przestrzeganie zasad etyki oraz tajemnicy zawodowej.

Podejmujemy się prowadzenia spraw na terenie całego kraju, w tym w szczególności przed sądami i organami administracji publicznej na terenie województwa podlaskiego.

Pomoc prawna świadczona jest w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim.

Kancelaria posiada ubezpieczenie cywilne od odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności.

Adwokat Bartosz Iwanowski oferuje usługi w zakresie: rozwody, sprawy karne, administracyjne.