Zostaw numer, oddzwonimy


  Zostaw numer, oddzwonimy


   Kontakt

   Prawo karne

   Areszt/zatrzymanie, obrona podejrzanego i oskarżonego, przerwa w karze, przedterminowe zwolnienie, reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem, prywatny akt oskarżenia.

   Adwokaci Białystok sprawy karne

   Pomoc prawna i reprezentacja w sprawach karnych oraz w karnych skarbowych na każdym etapie postępowania i we wszystkich instancjach.  Posiadanie obrońcy w procesie karnym jest bardzo istotne, co często przesądza o pozytywnym rozstrzygnięciu sprawy. Strategia działania i środki ochrony dostosowywane są odpowiednio do danego postępowania.

   Nasza kancelaria zajmuje się obroną podejrzanego oraz oskarżonego i reprezentacją pokrzywdzonego w każdej sprawie z dziedziny prawa karnego i prawa karnego skarbowego, tj. w przestępstwach przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu, wolności (w tym seksualnej i obyczajowości), przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Zakres działań dotyczy w szczególności spraw:

   • zatrzymania i aresztowania,
   • jazdy pod wpływem alkoholu lub spowodowania wypadku,
   • posiadania narkotyków,
   • groźby karalnej,
   • pobicia i uszkodzenia ciała,
   • kradzieży, w tym kradzieży z włamaniem,
   • rozboju i kradzieży rozbójniczej,
   • paserstwa,
   • stalkerstwa,
   • przerwy w karze i przedterminowego zwolnienia, odroczenia wykonywania kary pozbawienia wolności,
   • sporządzania prywatnych aktów oskarżenia.

   Dane kontaktowe

   • Adama Mickiewicza 7 lok.5,
   • 15-213 Białystok
   • bartosz.iwanowski@gmail.com
   • +48 662 149 952
   • NIP: 5422980897
   • REGON: 200652794
   • Numer rachunku: 50 1050 1823 1000 0090 9210 5130
   • IBAN: PL 50 1050 1823 1000 0090 9210 5130
   • SWIFT (BIC): INGBPLPW